Forfatter

Revisions dato

Dokument klasificering

Dokument type

Dokument nummer

Kim Hyldgaard

30.04.2021

EXTERN POLITIK PO2021-001

www.traveltales.dk


TravelTales; Privatlivspolitik / Privacypolicy


Privatlivspolitik (English version below)


Generelt


TravelTales opsamler, gemmer eller deler ingen information om dig som bruger af TravelTales.


TravelTales opsamler, gemmer eller deler ingen information om den telefon du anvender.


Placering


TravelTales vil bruge din placering i baggrunden for at afspille lydfiler når du befinder dig på en bestemt lokalitet.


Tillad TravelTales at bruge din placering altid.


Din placering bliver ikke gemt, delt eller brugt på anden vis.


Lokale filer


TravelTales vil gemme lydfiler lokalt på din telefon for at kunne virke uden internet dækning.


Tillad TravelTales adgang til filer på din telefon. TravelTales læser kun de filer TravelTales selv har gemt.


Privacypolicy


General


TravelTales does not collect, store or share any user information.


TravelTales does not collect, store or share any information on the specific phone you are using with TravelTales.


Location


TravelTales will use your location in the background to play sound images when you enter specific locations.


To use TravelTales allow the use of your location all of the time. Your location is never stored, shared or used in any other way.


Local files


TravelTales will store sound files locally in your phone to be able to operate without network coverage.


To use TravelTales allow access to files in your phone. Only files stored by TravelTales will be accessed.
Request further information on data privacy? Send your request to: privacyinfo@traveltales.dk